Nyheter

May 1st Kundeservice og åpningstid på telefon

I 2017 har vi utvidet åpningsstid på telefonen på hverdager.
Telefonen 94 500 100 betjenes mellom kl. 08:00 og 19:00 Mandag til Fredag. 

Vi anbefaler allikevel hvis det er mulig å sende en epost til kundeservice@buskerudweb.com angående henvendelser.
Epostene blir behandlet fortløpende stort sett døgnet rundt.