Nyheter

May 1st Utvidet åpningstid på telefon

I 2016 har vi utvidet åpningsstid på telefonen på hverdager. Telefonen (94 500 100) betjenes mellom kl. 08:00 og 19:00 Mandag til Fredag. Vi anbefaler allikevel hvis det er mulig å sende en epost til kundeservice@buskerudweb.com angående henvendelser. Disse blir behandlet fortløpende stort sett døgnet rundt. KundeserviceBuskerud Web AS Les mer »