Android: Hvordan legge inn e-postkontoen? Skriv ut

  • 0

For å legge inn e-postkontoen din på din Android telefon, gjør følgende:

Gå til Innstillinger og trykk på "Kontoer" og trykk på "Legg til konto":


Trykk på "E-post":


Skriv inn e-postadressen, passordet ditt, trykk deretter på "Manuelt Oppsett":
(xxxxx@yyyyy.zz erstattes med din epostadresse):Trykk på "IMAP-konto":


Instillinger for innkommende tjener:
Skriv inn:
- epostadressen din
- brukernavnet ditt (det er også e-postadressen din)
- passordet ditt
- i feltet IMAP-tjener skriver du inn adressen til serveren. (mail.yyyyy.zz = mail2.buskerudweb.com)
- Ellers skal Sikkerhetstype stå til "Ingen" og "Port" til 143
- I feltet "IMAP-baneprefiks" skal du ikke røre
Trykk på "Neste" 


Innstillinger for utgående tjener:
- i feltet SMTP-tjener skriver du inn adressen til serveren. (mail.yyyyy.zz = mail2.buskerudweb.com)
- I feltet "Sikkerhetstype" skal det være "Ingen" og i feltet "Port" skal det stå 587
- Sett kryss på "Krever pålogging"
- brukernavnet ditt (det er også e-postadressen din)
- passordet ditt
Trykk på "Neste"I Kontoalternativer trenger du ikke endre noe.
Trykk på "Neste"Deretter kan du gi denne kontoen et eget navn som vises på din telefon.
Skriv så inn ditt fule hele navn som blir knyttet opp mit din epostadresse ved sending av epost.
Trykk på "Utført"
Kontoen din er nå satt opp og skal nå kunne laste ned og sende epost. Du leser eposten fra "E-post" fra telefonen din.

Var dette svaret til hjelp?

<< Tilbake