Oppsett - Android: Mail, kontakt og kalender (Zimbra)

For å legge inn e-postkontoen din (Zimbra) på din Android telefon, gjør følgende:

Epost:
Gå til "Innstillinger" på telefonen.
Gå til "Kontoer" på telefonen.
Trykk på "Legg til konto"

Trykk på "Epost":
Legg til mail

Fyll ut hele epostadressen din og skriv inn passordet. Trykk deretter på "Manuelt oppsett":
Legg til mail

Trykk på "IMAP-KONTO":
Legg til mail

Fyll ut følgende opplysninger under "Innstillinger for innkommende server..."
- Epostadressen din både på "e-postadresse" og "brukernavn"
- IMAP-server settes til epost.netthotell.no
- Sikkerhetstype settes til "SSL"
Trykk så på "Neste"
Legg til mail

Fyll ut følgende opplysninger under "Innstillinger for utgående server...":
- SMTP-server settes til epost.netthotell.no
- Sikkerhetstype settes til "SSL"
- Det må være kryss på "Krever pålogging"
Trykk spå "Neste"
Legg til mail

Dermed er det å bekrefte de påfølgende meldingene (eventuelt justere det ønsker av innstillinger) og kontoen er lagt til.
Legg til mail

Kontakter og kalender (CalDAV og CardDAV):
Hvis det er ønskelig å legge inn sync på kontakter og kalender kan dette gjøres ved å installere en eller annen "CalDAV"- og "CardDAV"-sync program fra "Play Store". Hvordan disse settes opp er litt forskjellig fra program til program, men følg veiledningene hos den aktuelle.

Opplysninger om adresser:
Serveradresse for både "CalDAV" og "CardDAV": epost.netthotell.no
Brukernavn: din epostadresse

  • 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

Webmail: Hvordan lese epost på internet (Zimbra)

Hvis du ønsker å lese eposten på internet (webmail) kan det gjøres via nettleseren. Nedenfor er...

Oppsett - Mac: Mail, kontakt og kalender (Zimbra)

Her er en gjennom gang på hvordan du kan legge inn opplysningene om e-posten din slik at du kan...

Serveropplysninger: e-post (Zimbra)

Følgende adresser er gjeldende for å bruke epost-serveren Zimbra:IMAP-serveradresse:...

Oppsett - Windows: Outlook2010 (Zimbra)

Her er en gjennom gang på hvordan du kan legge inn opplysningene om e-posten din slik at du kan...